Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games)

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Εργοθεραπείας

Τέχνη Φωτογραφίας

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Βοηθός Φαρμακείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑ Η Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022   ΩΡΕΣ Δ.ΙΕΚ 15:00 - 19:00

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

 • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  1) Αίτηση προς το Ι.Ε.Κ. (Πατήστε ΕΔΩ)

  2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β' Κύκλου και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας ΑΕΙ/ΤΕΙ)

  3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου

  4) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  5) Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Μόνο για ομογενείς)

  6)  Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Μόνο για αλλοδαπούς)

  7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει μονογονεϊκή, πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια)

  8) Αποδεικτικό ενσήμων (Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει εργασιακή εμπειρία)

  9) Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται απο την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

  10) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

  Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως  προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254).

 • Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης.              
                                   

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022    ΩΡΕΣ Δ.ΙΕΚ 15:00 - 19:00

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

 • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  1) Αίτηση προς το Ι.Ε.Κ. (Πατήστε ΕΔΩ)

  2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β' Κύκλου και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας ΑΕΙ/ΤΕΙ)

  3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου

  4) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  5) Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Μόνο για ομογενείς)

  6)  Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Μόνο για αλλοδαπούς)

  7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει μονογονεϊκή, πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια)

  8) Αποδεικτικό ενσήμων (Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει εργασιακή εμπειρία)

  9) Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται απο την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

  10) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

  Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως  προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254).

 • Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης.                                                              
 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων.

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα -με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας- στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίων καταρτιζομένων για τμήματα Α' εξαμήνου (https://diek.it.minedu.gov.gr/) θα εμφανίζονται επιπλέον 225 ειδικότητες ΔΙΕΚ Α' εξαμήνου για την περίοδο 2022Β.
Οι υποψήφιοι που ήδη καταχώρισαν αίτηση με προτιμήσεις στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr/, μπορούν να ξανασυνδεθούν, να ελέγξουν τις νέες ειδικότητες προτίμησης και να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους. Το ΠΣ θα είναι ανοιχτό για καταχώριση και τροποποίηση αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:59 και κάθε φορά αποθηκεύει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης. Βήμα οριστικοποίησης αίτησης δεν υπάρχει.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 21:00 το βράδυ.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2022Β μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/news/1810-30-08-2022-eidikotites-dimosion-i-e-k-armodiotitas-y-pai-th-2022v


 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στο Β΄Εξάμηνο και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Γ' Εξάμηνο θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την κάτωθι αίτηση στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά (με μέιλ) μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

 


 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων, από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 15η Σεπτεμβρίου 2022, συνοδευόμενη από:

1)Έγγραφο ταυτοποίησης (Φωτοαντίγραφο) 

2)Το πτυχίο ειδικότητας (όχι απολυτήριο) (Φωτοαντίγραφο) 

3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από Δημόσιες Υπηρεσίες.


 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022    ΩΡΕΣ Δ.ΙΕΚ 15:00 - 19:00

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

 • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
   

1) Αίτηση προς το Ι.Ε.Κ. (Πατήστε ΕΔΩ)

2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β' Κύκλου και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας ΑΕΙ/ΤΕΙ)

3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου

4) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5) Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Μόνο για ομογενείς)

6)  Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Μόνο για αλλοδαπούς)

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Μόνο για μέλη μονογονεϊκής, πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)

8) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως  προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254).


 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ν.4763/2020 (21.12.2020), ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 2022 (ΝΟΜΟΣ 4957/2022/ΦΕΚ 141 τ.Α', 21-7-2022)


 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2022Β

Οι ειδικότητες που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων για το έτος κατάρτισης 2022-2023  (Α Εξάμηνο) είναι οι κάτωθι:

ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 5ο Ε.Κ. Ιλίου)

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 5ο Ε.Κ. Ιλίου)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 5ο Ε.Κ. Ιλίου)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 1ο Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 1ο Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο 1ο Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στο Ι.Ε.Κ.)

Από αυτές τις ειδικότητες μόνο η ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράλληλο Μηχανογραφικό.


 

ΝΕΟ! Η απόφαση για την εισαγωγή των αποφοίτων ΙΕΚ στα Πανεπιστήμια με Κατατακτήριες εξετάσεις

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΑΕΙ

Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει και εκείνη των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, ενημερώσου σχετικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Υπουργείο Παιδείας

 

Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

inedivim

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΕΟΠΠΕΠ

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Για να συνδεθείτε πατήστε  έδω